Ett år etter fjordryddingen: Fortsatt for mye kobber og sink i vannet

Fylkesmannen krever kontrollmålinger etter opprydding av forurenset sjøbunn i Flekkefjord. Målingene av sjøvannskvaliteten viser at det enkelte steder fortsatt er for høye verdier av sink, kobber og bly.