Etterlyser befolkningsanalyser: – Vi når ikke målene

Kontrollutvalgsmedlem Sigmund Kroslid (KrF) etterlyste en grundigere analyse av at befolkningsveksten ikke er i nærheten av de mål som kommunen har satt.