Over 600 kom i pøsende regnvær til Sarons Dal Arena fore en allsidig konsert som varte i fem timer. Den samlet publikum fra Stavanger til øst i Agder. Noen av de som fremførte sanger fra scenen, har lokal tilknytning, men duoen Svein i Prestgardi og Eydun Jacobsen kom helt fra Færøyene.

Publikum fikk servert flott kvalitetsmusikk og sang, sterke historier om Guds ledelse og omsorg. Hvis man skal sette navn på tema - «den røde tråd» - for kvelden må det bli Guds trofaste hånd og omsorg. Det gjelder like mye for det som skal komme i livet som alle de velsignelser som har vært.

Den 53. evangeliske konsert vil lenge få karakteren: En av de beste. Publikum gikk med løftet hode etter en konsert som gav mat for det videre liv.

Av lokale krefter må nevnes Anita Kristensen fra Haua. Pappa Palmer sang også. Mona Edvardsen deltok med sang g bønn. Den landskjente mc-evangelisten, Dag Arne Saltnes spilte broder Aage melodier sammen med gruppa The good old boys der Steinar Nedland fra Gyland spiller gitar. Ellers var det krefter som er kjent i distriktet som Lennart Larsson fra Halden og Sverige, Gaute Melberg med datteren Anni Askeland fra Ryfylke, og «Virkelig fri» med Aleksander Olsen og Martin Lindhjem har i ti år sunget mye for Misjonssambandet og er kanskje mest kjent for sangen «Min Kung och jag».

De fleste aktørene ligger på nettet på Spotify eller er å finne på bedehuskanalen. Der er også flere av konsertene til ESIS. Stiftelsen har også gitt ut CD-er og reklamerte for deres jubileums-CD.

Usminket om livet med Aril

Mona Edvardsen hadde intervju med mora Kari som usminket fortalte om samlivet med Aril Edvardsen som døde i 2008. Han tok imot Jesus på et møte i Salen i Flekkefjord. Det var en dramatisk endring. Aril var ikke helt lett å følge med sine visjoner. Da første barnet ble født erklærte han: Her begynner eventyret i mitt liv!

På Betania på Haua fikk han visjonen «Verdensevangelisering» og i 1961 startet han (på bar bakke) utgivelsen av bladet «Troens Bevis».

- Klart jeg var skeptisk på hva han gikk ut på, men det begynte å arbeide i mitt hjerte. Jeg gikk med, og fulgte med på mange av hans turer med den store oppgave: Verdensevangelisering.

- Penger? Nei. En misjonær spurte om hjelp. Aril svarte at han kunne. De hadde nemlig spart litt til et spisebord. De pengene gav Aril bort!

- Så var det etableringen i Sarons Dal. Stadig folk som gjorde dugnad. De skulle f.eks. ha mat og overnatting.

- På reiser var Kari stadig med, ikke minst til Østen. Arils første bud var: Kari skal være med. Jeg ble imponert over alle de kontakter han knyttet og ledere han kom i kontakt med. Det var sikkerhetsvakter, samfunnstopper, men også de undertrykte fikk Aril hjelpe.

- Det var et hardt slag da han plutselig døde på en utenlandsreise.

Dette er bare bruddstykker av intervjuet.

- Ville du gjort det annerledes, mer vanlig, hvis du skulle leve livet om igjen? spurte Mona.

Kari gav et svar som fikk de 600 tilhørerne til å le: Jeg vet ikke hva et vanlig liv er!

- Jeg ville ha prøvd å gjøre noe bedre, men ikke hatt et annet liv, gav Kari til svar. Underveis og i ettertid har hun sett hva Arils visjon betyr, en utradisjonell måte å evangelisere på, men han startet noe som 60 år etter er av det beste innen misjonsvirksomhet på verdensbasis.

- Selvsagt ved det uro, spesielt blant de etablerte. Her kom en ungdom på 21 år sammen med kona på samme alder, med en visjon, noe som staget ut en ny kurs. En dristighet som viste en sterk tro på hva Gud ville med Arils liv. I ettertid kan vi nok synes at det var litt underlig med motstand fra egne rekker, men etter hvert har det Aril grunnla, fått støtte og anerkjennelse fra de fleste retninger. Arils visjon var bl.a. å stå sammen til tross for ulikt syn. Det har vist seg å bære frukter.

Glede og ny giv

Hel konserten hadde en himmelsk glede over seg. En del nye artister, en del om har vært med før. Alle med fremførelse av det alle viktigste, nemlig å spre det glade budskap. Konserten gav en verdi og stimulans til videre vandring mot fells mål.

Lørdag var tredje ESIS konsert i Kvinesdal. Målet for stiftelsen er å ha en konsert hvert halvår. Kjennetegnet er kvalitet og engasjement for det artistene står for og tror på.

Hvor konserten blir til våren, er ikke avgjort. Møteleder og styremedlem Geir Øynes opplyste at det arbeides med å få til en konsert i Oslo, men intet er avgjort.

Her sør samler ESIS mye folk om det er i Kvinesdal. Vennesla, Egersund, Kristiansand eller på Lista.

På søndagen deltok flere av artistene på møter i Flekkefjord, Kvinesdal Bedehus og Sødal bedehus i Kristiansand.