Få bukt med rotteproblemet

PÅKJØRT: Den siste av de tre rottene som er blitt påkjørt på gamle E39 ved Hetleskjei. Den skal ha vært minst 25 centimeter lang.

PÅKJØRT: Den siste av de tre rottene som er blitt påkjørt på gamle E39 ved Hetleskjei. Den skal ha vært minst 25 centimeter lang.

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.I ET nabolag i Kvinesdal plages man med rotter. Disse firbente skadedyrene sprer seg som en pest. Rotter er det over alt, men det finnes steder der det åpenbart er mer av dem enn det vi opplever ellers. Rotter er plagsomme og tar seg inn både i hus og hytter – og i motsetning til for eksempel mus, gjør rottene store skader på både hus og hager. Det er derfor svært viktig at man griper fatt i problemene og sørger for at det iverksettes tiltak for å få bort dyrene.

I KVINESDAL er det åpenbart uenighet om hvem som skal betale for kampen mot rottene. Ettersom rottene knapt kan kalles for bofaste, men vandrer fra eiendom til eiendom, bør dette være et kommunalt ansvar. Det ser vi at for eksempel Flekkefjord kommune har tatt på seg. Finnes det et boligområde med store rotteproblemer, engasjeres det et firma som bekjemper skadedyr til oppgaven – og firmaet sørger for å legge ut gift i godkjente bokser.

I AGDERS oppslag om rotteplagene i Kvinesdal, forteller grunneierne i området at kommunen mener det er den enkelte ansvar – ikke kommunens. Det mener vi må være en for enkelt tilnærming til problemer. Det bør være i kommunens interesse at disse dyrene ikke skader hverken hus eller hager – og eller fremstår som smittebærere i et helt boligområde. Derfor må kommunen påta seg et større ansvar og engasjere et firma som kan gripe fatt i saken.

DER BEBOERNE har sett en håndfull rotter, kan man være sikker på at de finnes i hopetall. Hver enkelt grunneier må naturligvis sørge for at det ikke flyter søppel på egen eiendom. Det hjelper lite å forlange kommunal rottefangst, dersom man ikke selv holder orden i eget bo. Vi oppfordrer kommunen til å ta affære og betale regningen for bekjempelse av de ubehagelige firbente gjestene.

Artikkeltags