Gå til sidens hovedinnhold

Få fortgang på E39-utbyggingen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

ONSDAG BLE det klart at regjeringen har bestemt seg for hvilken trasé den nye firefeltsveien skal ha mellom Lyngdal og Ålgård. Etter mye diskusjon knyttet trasévalget bestemte man seg for å velge ruten som går lengst borte fra kysten. Regjeringen har valgt R1-alternativet som går sør for Teksevatnet og via Vikeså gjennom Rogaland, og A1-alternativet via Lølandsvann gjennom Agder. Ny E39 skal bedre fremkommeligheten for gods- og persontrafikk, øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden. Kjøretiden mellom Lyngdal og Ålgård vil forkortes med cirka 40 minutter.

VEIPROSJEKTET ER gigantisk og utbyggingen mellom Kristiansand og Mandal er godt i gang. Veistrekningen skal stå ferdig neste år – og et par år senere skal strekningen mellom Mandal og Lyngdal stå ferdig. Den strekningen som kommer senest i utbyggingsprogrammet er mellom Moi og Lyngdal. Og kanskje er det den aller verste strekningen på hele stamveinettet fra Stavanger til Kristiansand. Slik sett er det nok å se på hva som skjer når det kommer noen centimeter med snø. Den viktigste oppgaven fremover blir å sørge for at utbyggingen av ny E39 kommer på skinner fra Moi til Lyngdal, gjennom Flekkefjord og Kvinesdal. Her må både sentrale og lokale politikere jobbe effektivt.

FOR LISTER er en sammenhengende E39 på denne strekningen helt nye og unike muligheter for vekst og utvikling, som det påpekes av flere lokale stortingsrepresentanter. En bedre infrastruktur vil kunne gi spennende næringsetableringer, det vil være mulig å bo i vår region og jobbe i en av de større byene og omvendt. Veiutbyggingen kan løfte Lister-regionen og få enorm betydning for utviklingen i vår region, så sant vi utnytter mulighetene og sjansene vi nå får.

I GLEDEN over at vi nå kommer videre i arbeidet med ny E39 er det likevel noen som ikke er like fornøyde. Veiutbyggingen vil være inngripende overfor enkeltmennesker som må få løst inn sine eiendommer og sine hus. I den forbindelse er det nødvendig å være rundhåndet når erstatningssummer skal utbetales. I det store kostnadsbilde er det en liten utgift.