DET ER forstemmende at problemene med passutstedelse går ut over folk flest. I forrige uke hørte vi at selskapet Thales som leverer pass til blant annet Norge, er hasteinnkalt til et møte hos justisminister Emilie Enger Mehl fordi produksjonen er for dårlig. De få ledige timene som er satt opp på hvert kontor, rives bort før du får sukk for deg. Og er du ikke i den situasjonen at de har et gyldig pass for hånden, kan du trolig se langt etter å få et nytt før sommeren. Men selv før disse problemene dukket opp, var det skammelig lange køer og vanskeligheter med å få time til å få nytt pass.

DETTE ER på ingen måte holdbart. I vår iver etter å rasjonalisere og effektivisere, og ikke minst, det å ha trygge dokumenter, har man altså gjort dette så komplisert at det går ut over folk flest. Selskapet Thales leverer pass til Norge og en rekke andre land. Politidirektoratet (POD) har fått informasjon fra selskapet om at det er økt feilrate ved produksjonen av pass i tillegg til at det er råvaremangel til passbøker som resulterer i redusert kapasitet hos produsenten. Dette gjelder i Norge og i flere europeiske land.

ETTER TO år med korona – og dermed langt mindre reisevirksomhet, er reiselysten på topp ettersom land etter land nå åpner grensene og koronabegrensningene er sterkt redusert. Regjeringen forventer at Thales finner en løsning på problemene så raskt som overhodet mulig, og POD ser på beredskapsløsninger hvis dette skulle påvirke leveringstiden over lengre tid. Det siste må man straks og med en gang ta høyde for. I tillegg bør man vurdere å åpne opp for bruk av de gamle passmaskinene, slik vi hadde en 1. april-spøk om på fredag. Om det er praktisk mulig eller ikke, det vet vi ikke.

SITUASJONEN ER alvorlig, og politiet har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Politiet er i dialog med leverandøren og Justis- og beredskapsdepartementet for å prøve å finne løsninger som vil kunne bedre situasjonen, skriver Politidirektoratet i en pressemelding. Her må det umiddelbart tas riktige grep.