Gå til sidens hovedinnhold

Få på plass et vaksinepass!

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

BÅDE I Danmark og i Sverige skal det innføres vaksinepass, der alle dem som har tatt koronavaksine får et bevis for nettopp det. Norske myndigheter har fortsatt ikke tatt stilling til vaksinepass for koronavaksinerte som vil kunne gi fordeler blant annet i forbindelse med reiser. Det vil si: Det vil ikke bare gi fordeler. For mange reisers del vil det være helt avgjørende. Dersom man for eksempel skal til Spania på solferie, forlanger spanske myndigheter at det kan fremvises dokumentasjon på at man har tatt koronavaksinen.

RIKTIGNOK VIL man ved å logge seg inn på helsenorge.no med BankID, kunne skrive ut vaksinestatus og bruke det som dokumentasjon, opplyste helseminister Bent Høie for noen uker siden. Det er en etablert ordning som man har brukt over tid, som også gjelder for koronavaksinasjon. Fra før har man også et gult vaksinasjonskort i Norge som er et internasjonalt anerkjent vaksinedokument.

DET PÅGÅR en litt større diskusjon om man bør ha vaksinepass for korona som er et internasjonalt dokument som kan brukes for eksempel til reiser i Europa. Det burde være en lik ordning over hele verden. Og man må ta høyde for at ikke alle mennesker er fullstendig digitalisert. Den enkleste måten ville være at man hadde et stempel på en side i eget pass, som bekreftet vaksinasjonen. Da hadde man unngått problemet med manglende digital kompetanse hos eldre. Stempelet kunne være på samme måte som du får et stempel for visum til enkelte land.

VAKSINASJONSSERTIFIKAT ER nå til diskusjon i EU og Verdens helseorganisasjon (WHO). Forhåpentligvis kommer det er rask avklaring. Vi ser nå at enkelte land begynner å løse opp på grepet for tiltak. Det gjelder for eksempel Storbritannia og nå også Danmark. Det betyr at verden begynner å ta små skritt mot en normalisering. Da vil det være fornuftig at man også har på plass løsninger for vaksinasjonspass som passer alle aldersgrupper – også dem uten smarttelefon og datamaskin.