Vi mennesker er ikke fullkomne, og noen ganger fungerer ikke familien så godt som den burde. Da er det viktig å ha et godt apparat på plass for å gi hjelp og støtte. KrF bidrar til et bedre tilbud innenfor familievern.

Helt siden KrF fikk innflytelse over statsbudsjettet gjennom forlik med Solberg-regjeringen har vi økt bevilgningene til familievernet. Beløpet for 2014 (før budsjettforlik) var 224,5 mill. kr til statlig familievern og 143,2 mill. kr til kirkens familievern. Siden da har KrF bidratt til at budsjettet er økt med hele 187 millioner, dvs. 33%!

KrF har løftet viktigheten av dette i alle budsjettrunder siden 2014. Budsjettforhandlinger handler jo om prioriteringer og i slike forhandlinger har familievernet alltid har vært viktig for KrF. Familien er i det hele et av KrF’s viktigste politikkområder, og vårt mål er at norske barn skal vokse opp i trygge og stabile familier.