Hummerfisket har gitt gode fangster i første del av sesongen og Hidra Fiskemottak får mye hummer fra lokale båter og endel rogalandsbåter.

I løpet av en uke kom det inn over 660 kilo hummer og det ser ut til at rogalandsfiskere har et spesielt godt fiske. «Solagutt» har landet to fangster på i alt 277 kilo hummer til mottaksstasjonen i Kirkehavn.

Det blir også en god sesong for rekefiskerne langs kysten. Selv om flere rekebåter østover har lagt om til annet fiske på grunn av høye drivstoffpriser, kan salgslaget Fiskehav i sør notere en god økning i rekekvantumet. Ved utgangen av oktober var det landet i alt 3971 tonn reker og kokte reker utgjorde 42 prosent. På samme tid i fjorårets sesong gav rekefisket 3693 tonn reker.

Lokalt er rekefisket hovedsatsingen for «Hidraskjær» og «Sienna» og de to båtene landet over 1000 kilo reker, derav 337 kilo kokt, fra den seneste turen.

Årsmøtene i Fiskerlaget Sør og syv andre fiskerlag i vest har vedtatt å gå inn i det nye Sør- Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlags leder Kåre Heggebø er fornøyd med at den nye modellen er på plass. Han mener det nå blir en fremtidsrettet struktur som vil gi fiskerne et bedre tilbud og sammenslåingen av åtte lag vil styrke Fiskarlaget.