Får nytt digi-direktorat fra 1. januar

Fra nyttår blir Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Difi til Digitaliseringsdirektoratet.

DEL

– Ved å samle spydspissene i digitaliseringsarbeidet, får vi større slagkraft når vi skal lage sammenhengende tjenester for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor, og vi får mer effektiv drift og videreutvikling av viktige fellesløsninger, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

– Etableringen er et uttrykk for regjeringens høye ambisjoner for digitalisering av Norge. Digitaliseringsdirektoratet får til sammen cirka 380 ansatte fra nyttår, fordelt på kontorer i Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

– Vårt mål er å sette ny retning og øke farten i digitaliseringen av offentlig sektor, slik at både innbyggere, næringsliv og frivillig sektor kan ta ut det fulle potensialet som ligger i ny teknologi. Vi trenger kraft og styrke i samordningen av digitaliseringsarbeidet i hele offentlig sektor, og Digitaliseringsdirektoratet vil her ha en helt sentral rolle, sier Astrup.

Det er særlig viktig å få mer samordnet utvikling av digitale tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Reorganiseringen skal også gi grunnlag for bedre ressursutnyttelse ved drift og videreutvikling av viktige nasjonale felleskomponenter og felles IT-løsninger.

Verdensledende

– Jeg er svært fornøyd med at Digitaliseringsdirektoratet er i gang fra årsskiftet. Vi trenger å jobbe mer helhetlig med digitalisering og omstilling. Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester, sier Astrup.

Digitalisering er en av de viktigste drivkreftene for omstilling og økt produktivitet, både i offentlig og privat sektor. Teknologiutviklingen åpner for nye måter å løse de offentlige arbeidsoppgavene på, forbedre eksisterende tjenestetilbud, tilby nye offentlige tjenester og dermed også nye måter å organisere forvaltningen på.

Mer effektivt

– Dette forutsetter innovasjon, omstillingsevne og god utnyttelse av markedet. I tillegg åpner digitalisering muligheter for nye samarbeidsformer mellom offentlig og privat sektor. Fellesløsninger som kan brukes på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer, vil gi oss mer effektive og tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet. Det vil også bidra til å gjøre hverdagen enklere for folk flest, fremholder Astrup.

De første årene vil Digitaliseringsdirektoratet ha en viktig oppgave med å samordne arbeidet med gjennomføringen av regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025. Digitaliseringsdirektoratet vil ha staten, kommunene, næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggerne som målgrupper.

Det skal også opprettes et nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digitaliseringsdirektoratet i 2020.

Digitaliseringsdirektoratet vil ledes av Steffen Sutorius. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er overordet fagdepartement.

Artikkeltags