Stortingspolitiker Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord utfordret denne uken samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) med et skriftlig spørsmål om det er en garanti for videre fremdrift av veiprosjektet med ny firefelt E39 dersom ministeren velger å møte opp på åpningen av E39 mellom Kristiansand og Mandal.

– Samferdselsministeren har de siste månedene reist land og strand rundt for å ta ned forventningene til statsbudsjettet og da budsjettet kom er det liten tvil om at disse forventningene, eller mangelen av sådanne ble innfridd, fremholder Saudland og fortsetter:

– Statsråden kutter nå viktige samferdselsprosjekter rundt om i hele landet, også prosjekter Arbeiderpartiet gikk til valg på at de ville være «garantister» for. Den garantien gjaldt bare til regjeringskontorene var kapret.

Er invitert

Saudland påpeker at «til tross for at statsråden kutter prosjekter i hele landet, er han likevel invitert til å bli med på åpningen av nye E39 mellom Kristiansand og Mandal – et prosjekt som ble vedtatt og startet med FrP i regjering.»

– Om statsråden velger å møte opp på åpningen håper jeg det er et tydelig signal til landsdelen om at en av Norges farligste veistrekninger fortsatt er en prioritet og ikke blir skuffelagt i likhet med så mange andre av Aps valgløfter.

Samferdselsministeren har én uke på seg til å besvare det skriftlige spørsmålet.

Kamp om pengene

Når det gjelder de nye E39-prosjektene med firefelt utbygging mellom Stavanger og Kristiansand er alle prosjektene listet opp i regjeringens budsjettforslag for 2023, men Nye Veier er foreslått tildelt en pott fra staten på 6,1 milliarder kroner totalt.

– Rammebevilgningen er omtrent som før, justert med en prisindeks. Nye Veier får overført et omfattende veiprosjekt i form av E16 fra Skaret til Hønefoss uten ekstra midler. Det betyr enda flere prosjekter som skal konkurrere om de samme pengene. I tillegg er prisstigningen i sektoren betydelig, uttalte nylig kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier til Agder.

Nye Veier: – Enda flere prosjekter må konkurrere om de samme pengene

– Hva vil tildelingen bety for fremdriften av prosjektene på E39?

– Foreløpig ingenting, svarte Altmann

Har du andre kommentarer til budsjettforslaget?

– Vi tar dette til etterretning, og innser at optimalisering, prioritering og mer vei for pengene blir enda viktigere, opplyser Altmann.

Nye Veier opplyste nylig at de deler strekningen E39 Mandal-Lyngdal i to, og sikter mot konkurranse om utbygging til våren neste år.

Veien videre for ny E39

  • Deler av ny E39 mellom Mandal og Kristiansand åpnet før jul i 2021. Resten av strekningen fra Kristiansand til Mandal åpnet for trafikk 24. november 2022.
  • Strekningen fra Herdal til Røyskår (11 km) i Lyngdal ble påbegynt på slutten av 2021 og skal stå ferdig i 2025.
  • Strekningen fra Mandal til Lyngdal skulle påbegynnes første halvår i 2023 og stå ferdig i 2026, men ble satt på vent våren 2022 og kommer først ut på anbud våren 2023 (strekning delt i to, bare østlig del på anbud våren 2023).
  • I slutten av juni 2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) statlig kommunedelplan for E39 fra Lyngdal vest til Ålgård. Vedtaket gjelder strekningen fra Flekkefjord til Ålgård.
  • For strekningen fra Lølandsvannet i Flekkefjord til Moi startet detaljert planarbeid våren 2022. Det betyr oppstartsmøter med kommunene, folkemøter, informasjon og medvirkningsprosesser. Oppstart av bygging kunne tidligst skje i 2024, men videre fremdrift er ikke avgjort.
  • Strekningen videre fra Moi til Årrestad ligger litt frem i tid. Der starter trolig ikke arbeid med detaljert reguleringsplan før i 2024.
  • Det foreligger foreløpig ingen vedtatt plan for strekningen Lyngdal vest gjennom Kvinesdal til grensen til Flekkefjord. Det gjennomføres våren 2022 en utredning for strekningen fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning. Dette arbeidet har startet og Nye Veier har presentert sitt hovedforslag til trasé.
  • Lengst i vest er det strekningen fra Ålgård til Bue (13,4 km) som er først ut. Der skjer nå arbeid med detaljregulering/ vedtak. Det var forventet oppstart i 2023, men anbudsrunde ble også der satt på vent våren 2022.
  • Lengst i øst har detaljregulering av ytre ringvei i Kristiansand startet. Den binder sammen E39 fra vest med E18 fra øst. Det er en svært dyr strekning med tunnel helt fra Grauthelleren vest for Kristiansand til et stort kryss på Vige ved Varoddbrua øst for Kristiansand. Nye Veier har imidlertid valgt å prioritere strekningen ut fra samfunnsikkerhet med henvisning til at dagens tilgangsvei til sykehuset er sårbar. Oppstart av anbudsrunde er foreløpig satt på vent.