Blar opp 180 millioner til fastlegene

Av

Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og KS har kommet til enighet med Legeforeningen i forhandlingene om ny statsavtale.