Jeg og resten av landet; -pasienter uten fastlege, fastlegene selv og alle andre som ser at Norge har et alvorlig og stort problem med den nasjonale fastlegeordningen, venter fortsatt. Vi venter og venter ... på at Ap skal innfri sine valgløfter for å «ordne opp i fastlegekrisen». Hermetegnene er satt fordi dette utsagnet ble gjentatt utallige ganger under valgkampen i fjor høst som skulle sikre AP flertall på Stortinget. Og det fikk de- bl.a. fordi folk trodde på at Ap snakket sant da de lovet tiltak som skulle sikre en god fastlegeordning.

Både sentrale Storingsrepresentanter fra Ap, men også de fremste på Stortingslista her i Agder, sto frem i pressen og i sosiale mediene med en liste full av gode og visstnok effektive tiltak som ville sørge for at fastlegene selv og pasienten ville gå lysere tider i møte.

Nå skulle fastlegekrisa ordnes opp i, og rotet fra borgerlig side skulle gå over i historien som feilslått helsepolitikk der man visstnok bare snakket og ingen ting ble gjort.

Nå skulle Ap-politikere brette opp ermene, og her skulle det altså jobbes med en knallgod løsning der alle ville bli fornøyde. Pengene skulle det så menn ikke stå på.

Fastlegene skulle få mer tid til pasientene og fastlegeyrket skulle igjen bli noe unge leger ønsket seg. Norge skulle bli et land der alle skulle få en fastlege og de skulle slippe å jobbe 70 timer i uken – nå skulle deres familier kunne prioriteres. Helse-Norge skulle få sitt etterlengtede løft.

Bare gi oss din stemme var parolen, og fastlegekrisen skulle være en saga blott så fort Arbeiderpartiet kunne ta over regjeringskontorene. Ap appellerte til 115 000 nordmenn uten fastlege og gjorde dette til en stor valgkampsak.

Dette har dessverre i slått til – det har aldri vært en større flukt fra fastlege-yrket enn nå, og det er i dag 145 000 nordmenn uten fastlege – et rekordstort tall.

Så godt som ingen ting er gjort. For hver måned siden AP tok over regjeringsmakten har antallet pasienter uten fastleger økt med 5000 pr. måned, og mange leger har suttet i jobben og flere legekontor er lagt ned.

Løftet om en løsning på fastlegekrisen, er den største valgbløffen noe parti har gjort seg skyldig i - i alle fall i nyere tid. Eimen av stekt valgflesk ligger fortsatt i luften og rammer inn de mange fortvilte legene som nå går ut i mediene og rett og slett sier opp jobben sin.

På Sørlandet sliter man virkelig – i Kristiansand må legesenteret på Kjøita legges ned fra nyttår – enda 1250 pasienter som mister sin fastlege. I Lyngdal -der jeg bor- har vi tilsvarende problemer der nesten 1000 pasienter enda ikke har fått en fastlege.

Den norske legeforening er i harnisk og er meget skuffet over at regjeringen er passive.

Oppskriften har Legeforeningen selv laget – en egen utviklingsplan for hvordan fastlegekrisen skal løses. Denne ble lagt til grunn i mai 2020 da den borgerlige regjeringen la frem en «handlingsplan «og gav lovnader om 1,6 milliarder.

Aps daværende helse – omsorgspolitiske talskvinne, Ingvild Kjerkol, uttalte seg positivt til planen, men var kritisk til økonomien og uttalte at:» Det springende punktet er om det følges opp med penger».

Vel – så langt har hennes egen regjering unnlatt å gjøre nettopp det. Allmennlegeforeningens (en yrkesforening under Den norske legeforening der de fleste fastleger er representert) leder Nils Kristian Klev, uttalte den, 4. april at det må 2,3 milliarder friske norske kroner til for å redde fastlegeordningen.

Helsedirektoratet lyste den, 16. mars ut et tilskudd på 225 millioner kroner som kommuner som vil inngå avtaler med allmennleger i spesialisering kan søke på.

Kontrastene mellom tallene er store – Ap ligger langt bak sine egne løfter og enda lenger bak de krav som helseaktørene selv stiller.

Mange sentrale helsepolitikere betegner fastlegekrisen som den største krisen i helse -Norge og så langt har den nyutnevnte helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ikke gjort så mye annet enn å prate – hun er blitt en prateminister.

Jonas G Støre skulle til alt overmål sikre at hun fikk god faglig hjelp og utnevnte tidligere fastlege Ole Henrik K Bjørkholt til ny statssekretær – han har selv opplevd utfordringene i fastlegeyrket – men lite hjelper det; AP godt hjulpet av Senterpartiet fortsetter kun å prate – og imens venter vi andre fortsatt – ikke i spenning og håp, men i redsel for hva helse -Norge har i vente med en passiv rødgrønn regjering.