FAU-leder på Hidra: Skeptisk til innsparinger på skolene

FAU-leder Lisa Engan på Hidra skole har gitt klar beskjed til politikerne fra foreldrerådet om at kutt i lærerstillinger ikke er veien å gå for vekst i Flekkefjord.