Gå til sidens hovedinnhold

Feda kirke får 300.000 kroner

Feda kirke får 300.000 kroner til å bruke til sikring mot brann og vær.

Fredag fordelte Riksantikvaren (RA) ut et samlet tilskudd på 70 millioner kroner til kulturhistorisk viktige kirker. Dette er et en fortsettelse på det arbeidet denne regjeringen har gjort for å styrke innsatsen med å ivareta de kulturhistoriske viktige kirkene våre.

Her i distriktet er det Feda kirke i Kvinesdal som får slike midler.

I 2020 ble det bevilget til sammen 72 mill. kroner og i 2021 er det foreslått en bevilgning på 60 mill. kroner til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg, hvorav 40 mill. kroner skal gå til klimaskall og utskifting av el-anlegg og rørovner.