– Det er bra med ny bro!

Thomas Jansson, Lukas Jay Hansen og Edna Marie Skranefjell Berg synes det er bra med ny bro på Feda, men de synes den kunne vært bredere og at rekkverket skulle vært malt svart slik som på den gamle broen.