Fedaheimen - og litt mer

FEDAHEIMEN: Fundal viser til løfter om Fedaheimen som ble gitt i valgkampen

FEDAHEIMEN: Fundal viser til løfter om Fedaheimen som ble gitt i valgkampen

Av
DEL

MeningerFørst en rettelse: Også Høyres representant i formannskapet tok opp Fedaheimen i møte onsdag 6. 11.

Min feil, jeg beklager.

Kvinesdal kommune sliter med å få driftsbudsjettet i balanse. Investeringsbudsjettet for kommende 4 års periode er overfylt. Kraftverksinntektene er i spill og fylkeskommunen vil ha et betydelig beløp de mener tilkommer dem fra tidligere kraftinntekter. I dette bilde tror jeg alle politikerne er enige om at skole og eldreomsorg må være prioriterte sektorer. Innen eldreomsorg er det Stadionveien 5 og Fedaheimen det handler om. Stadionveien 5 er inne i investeringsbudsjettet, Fedaheimen ikke. På skolesektoren er opprustning av Kvinlog Skule inne med 8,6 mill i 2022. Skolene i Liknes er også inne på investeringsbudsjettet.

Opprustning av Fedaheimen, som er sårt tiltrengt, er beregnet til 12,7 mill. Ved 25 års avdragstid og en rentesats på 3 % gir dette en belastning på kommunens driftsbudsjett første år på 890.000. Det er behov for Fedaheimen i årene som kommer. Om 10 år er antall eldre i Kvinesdal over 80 år økt med 120 personer. Da er det på tide å sette bygningen i stand, også fordi dagens beboere fortjener et ventilasjonsanlegg mm.

Av ordførerens kommentar i Agder mandag 11. 11 kan man få det inntrykk at flerbrukshallen på Kvinlog ikke vil belaste kommunens budsjett. Tross kreativ finansiering vil man måtte lånefinansiere 15,5 mill. Dette gir en belastning på driftsbudsjettet til avdrag og renter første år på 1.085.000. I tillegg kommer kalkulerte årlige driftskostnader på 750.000 til sammen 1.835.000. Da er kostnaden til mellomfinansiering av beregnede tippemidler på 9.500.00 ikke medtatt. Vi snakker om et beløp som omtrent tilsvarer lønn til 3 lærere eller 3 sykepleiere.

Uforsvarlig bruk av fellesskapets midler, spør du meg!

Artikkeltags