Klar tale til politikerne: – Forarget over at opprusting av Fedaheimen ikke er prioritert

Innbyggere på Feda opplever at Fedaheimen igjen blir nedprioritert i budsjettet. Nå håper de politikerne gjør endringer i det endelige budsjettet.