Vi er omtrent en uke inne i et nytt år. Stillheten har senket seg igjen over landet: årets fyrverkeri er skutt opp. Leger, brannfolk og dyrevernere er ferdige med sine bekymringer og formaninger for denne gang. Nå er det nesten ett år til neste runde.

Men hva med politikerne? Var det noen av dem som sa noe? Eller druknet det i smellene?

Jeg er ikke sikker på hva den endelige opptellingen sier, men det gikk noen øyne i år også. Det ble noen branner ut av det. Og noen dyr "flyktet på skauen".

"Alle" mener nå at tiden er inne til å forby privat oppskyting av fyrverkeri, og heller lage kommunale show. Alle - unntatt de som tjener haugevis av gryn på salget.

Er det disse som klarer å få politikerne til å være tause omkring dette? Eller er det frykten for å gjøre seg upopulær hos sitt stemmekveg? Velger man å sitte musestille to-tre uker, i visshet om at rabalderet vil dø ut av seg selv denne gangen også? Håper man at det ikke skjer noe mer alvorlig - for eksempel invaliditet eller dødsfall - på deres vakt? Og så får andre ta utfordringen når denne dagen eventuelt kommer?

For i følge politiet vil det bli vanskelig å håndheve et slikt forbud.

- Jaja, hvis mange nok bryter en lov er det altså bare å kvitte seg med (eller unnlate å innføre) hele loven?