Gå til sidens hovedinnhold

Feil bruk av krisemidler?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

NYLIG VILLE Nina Danielsen (Sp) ha svar på hvorfor næringssjef Hans-Egil Berven hadde foreslått at Smaabyen skulle få 300.000 kroner i korona-kompensasjon. Hun ville også vite hva som gjør at Smaabyen er spesielt hardt rammet av korona. Det er gode spørsmål. Formannskapet slo seg til ro med rådmannens svar om at at kommunen har betydelig frihet til å disponere midlene og at prosjektet til Smaabyen kommer inn under «andre fellesstiltak for næringer med stor omsetningssikt».

DET VIRKET også som at formannskapet la vekt på rådmannens signaler om at dersom de ikke sa ja til dette, så ville søknaden om støtte på 300.000 til Smaabyen dukke opp på formannskapets bord i en eller annen form uansett. Når et lokalt reiseliv i knestående kjemper for å overleve, og for å unngå at lokale arbeidsplasser skal forsvinne, er det rart at ikke noen roper enda høyere enn Danielsen om at i krisemidlene fra staten skal brukes til en hardt presset reiselivsnæring.

VIRKE ANBEFALER objektive og etterprøvbare kriterier som omsetningsnivå før og under krisen, ansatte permittert og vurdering av øvrig offentlig støtte. Til tross for at det er konkrete kriterier som gjør at det er de som er særlig hardt rammet i næringsliv og reiseliv som skal få støtte, så velger altså næringssjef og rådmann å foreslå at et prosjekt for reisemålsutvikling i regi av Smaabyen Flekkefjord, som allerede er sterkt støttet av kommunen og delvis eid av kommunen, skal få hele 300.000 kroner i støtte fordelt med 100.000 kroner pr. år de neste årene.

PENGENE TIL Smaabyen skal brukes til prosjektet «Reisemålsutvikling Flekkefjord» for å utvikle Flekkefjord til et mer helhetlig reisemål. Det er sikkert riktig at Flekkefjords fire fyrtårn, Flekkefjordbanen, Hollenderbyen, Hidra og Brufjellhålene kan utnyttes enda bedre, og vi støtter helhjertet opp omkring prosjektet. Men derfra til å bruke krisemidler for å gjøre oppgaver som er så sterkt knyttet til en kommunal reiselivsoppgave, er vi skeptisk til.