Da folkehøgskolen ble etablert var skolen bare for funksjonshemmede. Daværende rektor Ragnvald Ask ønsket at skolen skulle også ha funksjonsfriske, som en del av elevmassen.

Da skolen feiret 15 års jubileum var statsminister Einar Gerhardsen på skolen, og han mente også skolen burde være for alle. Kongstanken til Ask var det rektor Kjell Erfjord som satte ut i livet. Den gang var Erfjord landets yngste rektor.

Høsten 1971 ble både funksjonshemmede og funksjonsfriske tatt opp som elever for aller første gang.

– Inkluderingen av funksjonshemmede og funksjonsfriske var grunnlaget for dagens Lundheim ble skapt. Det ligger i skolens DNA, denne inkluderingen, sier dagens rektor Ole Petter Hansson til Agder.

– Vi fikk en del kritikk. Men jeg er overbevist om at dette har medvirket til at folkehøgskolen på Moi står sterkt, og ikke minst at vi har fått et mer handikapvennlig samfunn, sier tidligere rektor Kjell Erfjord.

– Mange har kanskje aldri vært inne på skolen før. Vi kommer til å vise besøkende rundt, og dagens elever kommer til å vise hva de gjør på skolen, forteller Hansson.

Først ute

Som den aller første folkehøgskole i Norden ble funksjonsfriske og funksjonshemmede integrert på samme skole.

Stortinget vedtok samme reform, først i 1975, fire år etter Lundheim. Denne viktige begivenheten markerer Lundheim folkehøgskole med stor fest lørdag den 23. april.

I anledning jubileet har skolen fått laget en spesiell jubileumsbrus med "smak av inkludering".

Etter omvisning på skolen vil det bli servering av gratis brus, pølser, kaffe og kake.

Det blir en stor samling i skolens amfi.

– Her vil litt senere på dagen, velkjente Joe Rusi opptre med en liten minikonsert, og det blir intervju av elever som gikk på skolen for femti år siden, av "gamle" rektor Erfjord.

På kvelden blir det festmiddag for spesielt inviterte gjester, skolens elever og ansatte. Etterpå blir en egen konsert med velkjente Ingvar Hovland fra Egersund og Lundheims egen Øysten Ellingsen.

I dag

I dag er Lundheim folkehøgskole en skole med hele 75 elever. 35 ansatte fordelt på 28,5 årsverk.

I 1963 hadde skolen bare 25 elever og 9 ansatte som jobbet ved skolen. Lundheim er en stor arbeidsplass, sett med en Lund-målestokk.