Vil skyte vekk grunne

Fremtidig elferje trenger mer dybde i innseilingen til Andabeløy.