Det var invitert til åpen skole. Bygdefolket og andre var invitert til å komme på besøk til skolen.

Her kunne man med selvsyn se hva elevene på de ulike linjene gjør til daglig.

Elevene Paula og Hannah fra Tyskland går på film og foto-linjen. Dagens elever velger to ulike linjer gjennom året, og i dag er det åtte linjer ved folkehøgskolen. 75 elever går Lundheim dette skoleåret.

50 år

Det er 50 år siden funksjonsfriske og funksjonsnedsatte sammen gikk på folkehøgskolen, under samme tak.

Og helt spesielt for anledningen ble det servert brus, med et "snev av integrering".

Skolens velkjente musikklærer, Joe Rusi, spilte også to sanger. Blant annet slageren "Lean on me".

Det var spesielt å høre tidsvitnet Wally Synnøve Gulbekkhei fortelle om sine to år på Lundheim.

– Jeg kom helt fra Lofoten og fikk to fantastiske år på skolen. Det skjedde mye i disse årene. Jeg savner ennå tiden på Lundheim. Jeg har ennå kontakt med tidligere medelever i dag. Jeg fikk venner for livet, sa hun til Agder.

– Vi ble utrolig godt tatt vare på.

Skolen gjorde at hun bestemt seg for å ta utdannelse innen helsefag, som selv gikk på sosiallinjen.

Endringer

Skolen har forandret seg mye siden 1971. Men ennå har den stor betydning i lokalsamfunnet Lund. Elever som har gått på skolen forteller at de aldri angrer på valget om å sette av litt av ungdomstiden på Lundheim.

Dagens elever fortalte villig vekk om hverdagen sin på skolen i dag.

På Cosplay-linjen viste Marta en imponerende kjole hun hadde laget helt fra bunnen av. Rebecca Sivertsen viste hvordan hun styrte datamaskinen sin bare ved hjelp av øynene sine.

Ashley Wood og Kirsten Wirak var også tilbake på skolen. 10 og 6 år etter at de hadde gått på Lundheim.

– Året på Lundheim var fantastisk på alle vis, mente Kirsten.

Lundheim er opptatt av å se hele mennesket og gi muligheter.

Lundheim folkehøgskole ble stiftet i 1949. Skolen er i dag like unik, som den var da den ble grunnlagt, ifølge alle involverte på dagens markering.