Det siste døgnet har FHI registrert 23.299 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.378 færre enn samme dag i forrige uke.

Den 24. januar 2022 gjorde FHI store endringer i testsystemet, slik at færre koronasmittede blir registrert i MSIS. På grunn av dette er ikke tall etter 25. januar sammenlignbare med tallene før.

Omleggingen innebærer at flere ikke lenger trenger å ta PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest, og dermed blir smitten heller ikke registrert hos FHI. Folk oppfordres imidlertid til å registrere positive tester hos sin kommune.

Innleggelser

FHI bruker nå i større grad andre måter å overvåke pandemien på enn smittetall. Hovedgrepet er å følge med på sykehusinnleggelser.

Onsdag var 280 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 13 flere enn dagen før. 51 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 31 respiratorbehandling. Det er fire flere på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

De siste syv dagene er det i snitt registrert 19.620 koronasmittede pr. dag. Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 19.352, så trenden er stigende.

Lokalt

Dette er tallene som er rapportert inn til FHI i løpet av onsdagen:

I Agder fylke var det 1396 smittetilfeller onsdag. I Rogaland 1901.

• Flekkefjord 24

• Kvinesdal 26

• Sirdal 3

• Lund 14

• Sokndal 19

• Farsund 59

• Lyngdal 49