Kommunestyret gjorde i i fjor noen presiseringer av hvem som skulle omfattes av støtteordningen med rimelig næringsstrøm gjennom ordningen «Sirdalstariffen næring».

Det ble i desember en heftig politisk debatt da politikerne i Sirdal skulle tolke hvem som skal omfattes av den rimelige næringstariffen med makspris på 25 øre pr. kilowatt. De svært høye kraftprisene det seneste halve året gjør Sirdalstariffen næring veldig dyr for kommunen.

Frikvarteret på Ådneram er beredskapssenter, kurssenter og kompetansesenter med seks ansatte som driver utleie og leirskole hele året, men et knapt flertall i formannskapet vil holde dem unna billig næringsstrøm. Campingnæringen blir også holdt utenfor.

Pendlerbolig

Den 29. mars i år ble blant annet fysioterapeut Bernt Horve underrettet om at målepunkt for bolig i Skarsvollveien, registrert på Sirdal Fysikalske Institutt, ville bli tatt ut av ordningen med rimelig næringsstrøm.

Et par dager etter mottok Sirdal kommune klage fra Bernt Horve.

Han forklarer i klagen at han kjøpte Skarsvollveien 32 (i nærheten av skianlegget på Feed) som pendlerbolig på grunn av vansker med å finne passende pendlerleilighet på Tonstad.

– På bakgrunn av Corona pandemien og Sirdal Kommunes reiserestriksjoner mot å reise ut av kommunen, har jeg fulgt regelverket som helsepersonell. Det var derfor naturlig for meg å melde flytting til Sirdal, opplyser Horve og fortsetter:

– Jeg tenkte mine skattekroner kunne komme Sirdal kommune til gode. Boligen blir i dag brukt som pendlerbolig i ukedagene. I helgene reiser jeg hjem til huset mitt i Egersund. Jeg mener derfor at jeg burde komme inn under ordningen med Sirdalstariffen næring. Dersom jeg ikke får beholde Sirdalstariffen som i dag, blir dette en betydelig merkostnad for meg. Jeg blir da nødt til å tilbakeføre boligadressen til Egersund. Jeg betaler full strøm og kommunale avgifter for huset mitt i Egersund, selv om huset står tomt i ukedagene.

Omfattes ikke

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr påpeker i sin vurdering at hun ikke kan se at klagen inneholder momenter som tilsier at klagen burde tas til følge. Hun viser til at boliger ikke omfattes av Sirdalstariffen næring.

Da saken var til behandling i formannskapet torsdag, var det ingen som tok ordet. Et enstemmig formannskap støttet forslaget om at klagen avvises.