Politiets utrykningspatrulje har hatt laserkontroll på E39 i Flekkefjord.

Politiet stod ved Rekevik, og der ble tre sjåfører tatt for høy fart. Den høyeste hastigheten ble målt til 95 kilometer i timen. Bilføreren fikk bot på 3700 kroner. Hadde vedkommende kjørt 1 kilometer i timen fortere, vill boten blitt 5150 kroner.

Det er 80-sone på stedet.

Dette koster det deg å kjøre for fort

80 km i timenBot
81-85 km/t850
86-90 km/t2 300
91-95 km/t3 700
96-100 km/t5 150
101-105 km/t7 000
106-110 km/t9 300
111-115 km/t11 150