Lisa Marie Ness Klungland er politiker for Senterpartiet og stortingsrepresentant for Rogaland siden 2021. Nylig var hun invitert av lokallagspartiet i Lund for å høre om aktuelle temaer i kommunen.

– Vi startet med bedriftsbesøk hos Omdal Transport der temaet var økte driftskostnader i næringslivet. Det ble slått fast at det var en utfordring å ta inn økte kostnader med blant annet diesel i markedet. Mange kunder hadde også økte utgifter, men noe har blitt kompensert, forteller gruppeleder i Lund Sp, Kjell Andreas Heskestad, som deltok på runden.

Turen gikk så videre til rådhuset i kommunen, der stortingsrepresentant ble møtt av kommunedirektør Siv Kristin Egenes. I tillegg deltok Bente Haugland i Nav Lister, helse- og omsorgssjef Lotti Løvhaug, og ordfører Magnhild Eia.

Temaet for møtet var uføretrygd og utenforskap.

– I det siste har antallet uføretrygdede i Lund økt, og det ble diskutert hva en kan gjøre for å endre utviklingen, forteller gruppeleder Heskestad.

Behov for økte tiltaksmidler

Nav Lister fortalte blant annet om at de har god kunnskap til utfordringene, og at de var klar over utviklingen. De fortalte videre om at det har vært flere endringer i tiltak og tilskudd den siste tiden, og at det har gitt dem flere utfordringer enn før.

– Antall folk som faller utenfor det vanlige arbeidslivet har økt, og det er blitt enda mer aktuelt med tiltakspenger for å få dem inn i arbeid igjen. Derfor vil en økt pott av tiltaksmidler være en god måte å få løst dette på, forteller Heskestad.

– Lund har sagt ja til å ta imot 60 flyktninger og her trengs det også tiltaksmidler for etter hvert å få disse ut i arbeidslivet. Alternativet er at de ender som sosialklienter, noe ingen ønsker. Et tiltak er å få flere til å ta utdanning, eller omskolere seg. Dette kan skje via Dalane Kompetansesenter.

Det ble samtidig pekt på at en utfordring med å få folk til å ta desentralisert utdanning, er at mange av samlingene skjer fysisk.

– I Lund er det lite kollektivt utbygd tilbud, og det skaper utfordringer for de som ikke har bil. Derfor vil det være en stor forbedring om mye av utdanningen kan skje digitalt, kommenterer Heskestad.

Viktig å belyse utfordringene

For de unge mener Heskestad det handler mye om å motivere dem til å ta utdanning. Derfor må en være tidlig ute i skolen for å vise frem hva slags jobber som finnes i Lund. Han viser til at det er et behov for blant annet helsearbeidere og ingeniører i Lund.

På møtet gav også Nav mye ros til næringslivet når det gjaldt samarbeid og vilje til å finne løsninger innenfor temaet.

– Det er viktig av en ikke bare tenker at dette er et offentlig problem. Dette er en samfunnsutfordring der alle må bidra, mener Heskestad, fortsetter:

– Som medlem i HO utvalget vil jeg følge opp dette temaet framover og bidra med det vi som politikere kan bidra med. Derfor var det viktig å få med Lisa Marie Ness Klungland, som sitter i helse- og omsorgskomiteen, for å belyse utfordringene rundt dette temaet.

Han understreker at mange som er uføretrygdet har gode grunner til dette, og at det ikke er meningen å tråkke dem på tærne.

– Vårt engasjement på dette området er å se på om det er mulig å få folk inn i arbeid, dersom helsa tillater det og de er motiverte til det. Næringslivet skriker etter arbeidskraft, og vi må legge til rette for at flest mulig får bidra inn i dette, avslutter han.