Gå til sidens hovedinnhold

Fikk ikke støtte til lovlighetskontroll

Artikkelen er over 1 år gammel

Kravet fra John Hansen (H) om lovlighetskontroll av valget av kontrollutvalg blir ikke behandlet fordi ha ikke fikk noen i bystyret med seg på dette kravet.

Like etter bystyret i oktober fremsatte John Hansen (H) krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i det konstituerende møte av valget til kontrollutvalg. Begrunnelsen var at kandidater til kontrollutvalget ikke hadde avgitt skriftlig erklæring om valgbarhet slik reglene sier.

Hansen bestrider sitt eget kandidatur til kontrollutvalget fordi reglene ikke er fulgt. Det betyr etter Hansens oppfatning at kommunen ikke har et fungerende lovlig valgt kontrollutvalg.

Krav til kontroll

Kommunens administrasjon svarte Hansen at vilkårene for å kreve lovlighetskontroll er at kravet fremsettes av tre eller flere medlemmer av bystyret. Her er kravet kun fremsatt av John Hansen, som ikke er medlem av bystyret. Administrasjonen meddelte derfor i sitt svarbrev til Hansen at vilkårene for å kreve lovlighetskontroll av bystyrets vedtak ikke var oppfylt.

John Hansen har i ettertid kommet med et nytt krav om lovlighetskontroll. Begrunnelsen hans er at valget av kontrollutvalget ikke er gjennomført i samsvar med kommuneloven og at dette gjør valget ugyldig uansett hvor mange, eller hvem som påklager vedtaket. Han ber derfor kommunen klare opp i dette.

Sendes fylkesmannen

Rådmannen foreslår at kravet om lovlighetskontroll fra John Hansen avvises fordi det ikke oppfyller vilkårene i kommuneloven og at bystyrets valg av kontrollutvalg, opprettholdes. Han foreslår også at kravet fra John Hansen oversendes departementet via fylkesmannen.

– John Hansen har i sin henvendelse bestridt sitt kandidatur som valgt medlem av kontrollutvalget. Dersom kravet om lovlighetskontroll av valget til kontrollutvalg ikke fører fram, må det avklares om John Hansen med sin henvendelse søker om fritak for vervet som medlem av kontrollutvalget, påpeker rådmannen.