Kultursjef Jan Schou slår fast i sin vurdering at Blow Your Heads Off-bandet er et band med sterk tilknytning til Kvinesdal og hele Listerregionen.

– Det har flere ganger spilt på lokale scener og kulturhus. Bandet har alltid involvert lokale talenter på sine opptredener, påpeker Schou

– I forbindelse med koronasituasjonen, har konsertmulighetene blitt veldig begrenset og man ønsker derfor å gi ut en plate med tre låter bestående av to originallåter og én rearrangert tradlåt. Produksjonen gjøres i platestudio i Kvinesdal og de håper å gi ut plata våren 2021.

Koster 27.000

Kostnadene på innspilling, miks og mastering er totalt på 27.000 kroner.

Formannskapet hadde ingen innvendinger mot at kultursjefen etter delegert myndighet hadde fattet vedtak om at Kvinesdal kommune bevilger 5.400 kroner som tilsvarer 20 prosent av kostnadsoverslaget på 27.000 kroner til Blow Your Heads Off v/Tor Arve Barøy og Sven Eivind Stakkeland

Vedtaket viser til kommunens retningslinjer for støtte innspilling av musikk med lokal forankring.

Tilskuddet dekkes av næringsfondet og overføres når Kvinesdal kommune har mottatt fem eksemplarer av det ferdige produktet.