Vanntrøbbel for næringsområde

Det må brukes 250.000 kroner for å rydde opp i overvann på avveie på Fintland næringsområde (Fintlandsmonan) like nord for Tonstad.