Etter to år med pandemi har mange oppdaget Norge på nytt som ferieland, og ifølge Virke er det fremdeles et stykke igjen før nordmenns feriemodus er tilbake til normaltilstanden.

– Det er gode tall for reiselivet generelt, men vi vil ikke være tilbake til normalen før mot slutten av året. Men for sommeren ser det veldig bra ut, sier Maria Østerhus Lobo til Nationen. Hun er leder for kommunikasjon og politikk i Virke, som organiserer flere reiselivsaktører i Norge.

I undersøkelsen som InFact har utført for Nationen, svarer 39,5 prosent at de vil være i Norge i sommerferien, mens 10,9 prosent svarer at de kun vil feriere i utlandet. 22,4 prosent vil kombinere, mens 9,9 prosent svarer at de ikke har sommerferie. 17,4 prosent har ikke bestemt seg eller vet ikke hvor de kommer til å feriere.

I undersøkelsen er det en overvekt av eldre som velger Norge som ferieland. Det er flest som vil til utlandet i aldersgruppen 30 til 44 år.