Det kan tolkes som positivt at Nye Veier AS starter opp med firefelts, men nå skjer det mange har advart mot. Man deler opp strekningen og legger det frem som to byggetrinn.

Hele strekningen burde vært ute på anbud, da hadde man unngått stykkevis og delt, og fått en bedre pris.

Nå som strekningen deles opp så har SV slått fast at de vil ha mindre vei, og del to kan risikeres å bli forhandlet bort av regjeringen i statsbudsjettet.

Agder er ikke et prioritert område for regjeringen og det gjelder spesielt vestre del av Agder.

Det burde det ikke være tvil. Resten av veien frem til Lyngdal vil SV forhandle ut av planene, og er det et område som Arbeiderpartiet kan ofre, så er det vestre del av Agder.

Arbeiderpartiet planla firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand i 1962, den skulle være ferdig i 1980, ingenting skjedde før Frp opprettet Nye Veier AS i 2013, og bygde veien frem til Mandal. Arbeiderpartiet åpnet veien som FrP hadde bygd, og når de nå har ansvaret selv så er de i gang med stykkevis og delt utbygging, og så ofrer de resten av veien i en forhandling med SV.

FrP bygde og planla firefelts motorvei for å spare liv, for å ha gode veier for næringslivet og for å spare tid og penger for bilister. Mens AP bygger halvparten av veien, og prioriterer SVs ønsker fremfor sikkerhet på den andre halvparten. Ved statsbudsjettet i høst så må Arbeiderpartiet velge mellom trafikksikkerhet og trygghet eller SVs krav om å stoppe veiutbygging. Jeg er ikke i tvil hva Arbeiderpartiet velger.

Det er ikke tilfeldig at det er vestre del av Agder som rammes. Jeg skal gi alt for at vi rydder ut Arbeiderpartiet og Senterpartiet ut av ordførerkontorene i Lindesnes og Lister ved valget i 2023. Det er eneste løsningen for å få på plass vei, og styrke både sykehus og de videregående skolene i Lindesnes og Lister. Vi som bor i Agder, kan ikke finne oss i å bli behandlet som en B- region.