God fangst på Siragrunnen

Av

«Fjordbuen» fikk god uttelling på garnfisket i begynnelsen av uken.