Mindre fangster av berggylt

Av

Leppefisket på sørlandskysten gir mest av bergnebb, men det har hittil vært en markert nedgang for berggylt.