4,5 millioner til oppgradering av Fjellparken

I 2022 og 2023 foreslår rådmannen at det brukes totalt 4,5 millioner på oppgradering av Fjellparken i Flekkefjord.