250.000 til Fjellparkfestivalen

Etter årets siste rådsmøte har Kulturrådet fordelt 160 millioner kroner til musikkfestivaler over hele landet. Fjellparkfestivalen får 250.000 i 2020.