«Har gått glipp av flere hundretusen kroner»

Av

Norske konsertarrangører (NKA) utfordrer Fjellparkfestivalen til å søke momskompensasjon.