De unge (gamle) som trekker i trådene

Fjellparkfestivalen drives av dugnad og frivillighet, og år etter år er det de unge som skaper Norges eldste rockefestival.