Titusenvis av kroner til gode

Av

Kulturrådet har etterlyst flere år med manglende rapporter og regnskap for Fjellparkfestivalen for å kunne utbetale støtte.