NATT TIL fredag i forrige uke gikk det et ras over jernbanelinjen på Heskestad i Lund kommune. Et godstog traff raset og sporet av. I tillegg til avsporing, ble flere hundre meter med skinnegang ødelagt i hendelsen. Helt siden fredag morgen har mannskaper jobbet for å fikse opp i problemene som store nedbørsmengder skapte denne novembernatten. Dersom alt går etter planen, skal toglinjen være ferdig reparert i dag – og trafikken være i gang igjen.

ÅRSAKEN TIL steinraset er helt åpenbart store nedbørsmengder. Det er en kjensgjerning at det regner mer og kraftigere nå enn det har gjort tidligere og dermed er faren for utskylling og utvasking av løsmasser i steinurer og skråninger større enn vi har vært vant til. Vi ser allerede at det skjer mange flere steinras og jordskred – også i vårt distrikt. Det er skremmende, og det gir oss utfordringer som vi må løse.

VI TØR ikke tenke på hva som kunne ha skjedd dersom det hadde vært natt- eller dagtoget som hadde blitt truffet av steinraset. Bare flaks forhindret en større katastrofe – og vi kan åpenbart takke høyere makter for at dette skredet gikk på det tidspunktet det rent faktisk gjorde. Vi må også være sjeleglad for at skredet ikke gikk i fjellpassasjen i Drangsdalen. Da kunne konsekvensene ha blitt enda større.

DET ER umulig å sikre seg hundre prosent mot steinras og skred langs både veier og jernbaner. Men det er nødvendig å kartlegge hvor farene er størst og hvordan vi kan bøte på dette. Det er ikke mange uker siden det gikk et steinras på E39 langs Lundevannet som også kunne ha fått store konsekvenser. Raset gikk på et annet sted enn der entreprenører for tiden driver med fjellrensk. Slik sett var raset der en påminnelse om at man ikke kan forutse noe som helst i norsk natur for tiden.

SAMTIDIG ER dette også en påminnelse om at man må investere i infrastrukturen, langt mer enn det regjeringen legger opp til i statsbudsjettet. Behovet for en oppgradering av jernbanetraseen i vårt distrikt er udiskutabel – og ny E39 er mer påkrevet enn noen gang. Utbyggingen av E39 må fortsette med uforminsket styrke – og ikke bremses av SV i budsjettforhandlingene.