DA MELDINGEN om trailervelten på E39 nær Feda kom lørdag morgen, gikk det kaldt nedover ryggen hos de fleste. Konsekvensene kan bli så dramatiske og en trailer som velter kan treffe andre biler. Nødetatene rykket ut med alt tilgjengelig mannskap og fant en trekkvogn som lå på siden ved Lindelandstunnelen, mens selve traileren stod oppreist. De materielle ødeleggelsene var store og sjåføren ble sendt til sykehus for sjekke. Men det var sjåførens åpenbare ruspåvirkning som fanget politiets oppmerksomhet.

I ETTERTID er det gjort kjent at sjåføren hadde en promille på 2,84. Det er ekstremt høyt. Det er 14 ganger høyere enn lovlig grense. Ifølge nettsiden promille.no vil man ved en promillegrense mellom 2,1 og 2,9 føre til svekket føleevne, bedøvelsestilstand og blackout. Passerer man 3,0 i promille kan man oppleve tap av bevissthet og død er mulig, ifølge tabellen på nettstedet. I denne tilstanden kjørte den utenlandske trailersjåføren doningen på europaveien, til fare for seg selv – men kanskje enda verre, til fare for alle andre.

VEDKOMMENDE SJÅFØR er varetektsfengslet i fire uker, og han risikerer både bot og fengsel. Og det er ham til pass. Det er en helt vanvittig hendelse – og kan fort vise seg å bare være toppen av isfjellet. Det burde i langt større utstrekning enn tilfellet er i dag, bli foretatt promillekontroller av tungtransportsjåfører, spesielt utenlandske som synes å ha et noe mer avslappet forhold til alkohol. For eksempel kunne man gjøre det til standard prosedyre å måtte blåse i alkotesten når man kommer av danskeferjen.

VI KAN bare ane hvilke konsekvenser det hadde fått om lørdagens ulykke hadde skjedd på et annet sted, med mer motgående trafikk. Vi tør ikke tenke på hvilke tragedier dette kunne ha ført til, i en noe annen setting. Når store og tunge doninger som traileren vi så ligge i veien lørdag, treffer andre biler eller fotgjengere, se da er det å betrakte som kort prosess. Bare flaks hindret i oss å oppleve det denne gangen. Men det er ingen tvil om at dette er problemstillinger som må tas på det største alvor i fremtiden.