Flerbrukshallen på Tonstad må utsettes

Manglende finansiering og omfattende flomsikringstiltak gjør at det neppe blir fotballkamper i ny flerbrukshall i 2020.