Gå til sidens hovedinnhold

Flekkefjord bedehus i forandring – fra foreninger til forsamling

Flekkefjord bedehus går fra forening til forsamling.

Kirken er alltid den samme, ble det sagt i tidligere tider. For mange i dag synes den derimot nå å være i stadig forandring, ikke minst i vårt eget land. Men hva med bedehusene? Disse ble reist av lekmannsbevegelsen, «i kirken, men ikke under kirken», av misjonsorganisasjoner og andre grupper som ønsket å delta i kristelig og bibelsk oppbyggelse uten at presten alltid måtte styre med det.

I Flekkefjord ble det første bedehuset reist i 1875. Det var kristenfolket i Indremisjonen (ImF) og senere i Misjonssambandet (NLM) og Misjonsselskapet (NMS), som stod bak. Disse misjonsorganisasjonene kjøpte det tidligere Samvirkelaget ved bybroen, Sundegaten 21, og dannet stiftelsen «Flekkefjord Bedehus» 1992. Bygget ble innviet til bedehus 3.sept. 2000, og byen fikk dermed ei skikkelig storstue til store og små samlinger av alle slag. Kjernen i bedehusfolket arbeider innenfor ImF, NLM og NMS, og driver med utstrakt opplæring, menighetsbygging og hjelpearbeid omkring i Norge og i alle verdensdeler.

Mange brukte å til byens kirker søndags formiddag, og på bedehuset søndags kveld, eller på tirsdagskveldene der. Månedlige nattverdssamlinger på bedehuset var oftest på et kveldsmøte – omkring nattverdsbordet, ledet av to av de eldre, og avsluttet med bønn og vitnesbyrd av deltakerne.

Men hvorfor skulle disse troende samles til møte både i kirken og på bedehuset? Det måtte jo være mer naturlig at søndagsmøtet på bedehuset ble klokken 11.00 slik som i andre forsamlinger i byen. Flere bedehus omkring i landet hadde allerede gått inn for en slik ordning, inkludert både dåp og konfirmasjon. Styret i ImF drøftet høsten 2015 spørsmålet om å danne egen forsamling i Flekkefjord med møter søndag formiddag. En gammel ordning for bedehuset var at der skulle det ikke være møter i kirketida. Flertallet i styret for bedehuset mente da at tida var moden for å se bort fra den regelen, bare NMS ønsket å beholde den.

Styrene for de andre organisasjonene bestemte da høsten 2017 at de ønsket «å etablere en forsamling for dem som vil ha et alternativ til DnK». Et utvalg ble derfor satt ned for å arbeide med retningslinjer og lover for en framtidig «Flekkefjord Bedehusforsamling», der også misjonens sak ble ivaretatt. Disse ble ferdige i 2020, og godkjent av et flertall av medlemmene i NLM og ImF. Men så kom koronapandemien og Bedehuset ble stengt for offentlige møter. Helsemyndighetene åpnet igjen sist i april for «opptil 100 personer på faste sitteplasser». Interimsstyret planla da stiftelsesmøte for Flekkefjord Bedehusforsamling tirsdag 4. mai. Smittevernreglene måtte følges, og det var flere som ikke hadde fått koronavaksinen og holdt seg hjemme.

28 kom til møtet og ordstyrer Edvard Foss ledet forsamlingen gjennom både oppbyggelig andakt og de vedtatte lovene for bedehusforsamlingen. 18 medlemmer ble innført i protokollen. Noen av dem var mest kjent med misjonsarbeidet i NLM og ImF, andre var medlemmer av etablerte kirkesamfunn i byen. Alle hadde en ting felles: De følte seg hjemme i bedehusets forsamling. Vi ber om Guds velsigning over den nye forsamlingen, og at flere må komme til etter hvert. Det ble bestemt at Flekkefjord bedehusforsamling skal holde sitt årsmøte tirsdag 1. juni for å velge styre, og noen til å ta seg av forskjellige oppgaver i forsamlingen.

Les også

Har tro på vekst: – Bedehuset er sentral for kirkelivet i Sirdal