Gå til sidens hovedinnhold

Flekkefjord bidrar med 50.000 til ny redningsskøyte

Flekkefjord kommune bidrar med kr 50.000 i støtte til den nye redningsskøyta som skal stasjoneres i Farsund.

Formannskapet i Flekkefjord benytter sitt eget disposisjonsfond, og imøtekommer henvendelsen fra Farsund kommune om å bidra til finansieringen til ny redningsskøyte. Farsund kommune har sendt en anmodning til sine nabokommuner om å gi økonomisk støtte til Redningsselskapet i forbindelse med ny skøyte i Farsund.

Farsund kommune mottok i mars 2021 søknad fra Redningsselskapet om økonomisk støtte til ny redningsskøyte. Fartøyet vil bli stasjonert i Farsund. Saken ble behandlet i kommunestyret i Farsund 20.5.2021, og de bevilget da kr 500.000 til formålet. I samme vedtak utfordrer ordføreren i Farsund nabokommuner i regionen til å bidra økonomisk til byggingen av den nye redningsskøyta. Et eventuelt tilskudd vil gå direkte til Redningsselskapet.

I rådmannens innstilling til formannskapet i Flekkefjord ble det forklart at en moderne redningsskøyte lokalisert i våre farvann er utvilsomt viktig, og vil representere en styrking av beredskapen og sikkerheten i sjøområdene utenfor Lister-regionen.

– Et bidrag fra Flekkefjord kommune til Redningsselskapet være et signal om nettopp dette, og sånn sett være et håndfast tegn på at vi støtter opp om den virksomhet Redningsselskapet står for. Rådmannens innstilling om en støtte fra Flekkefjord kommune på kr 50.000 er samkjørt med administrasjonens innstilling i samme sak i henholdsvis Kvinesdal og Lyngdal, het det.

Politikerne var helt på linje med rådmannen, og bestemte pengene hentes fra formannskapets eget disposisjonsfond i stedet for havnevesenets disposisjonsfond.