Totalt er det 62 kommuner, syv fylkeskommuner, to samiske videregående skoler og 17 friskoler som får støtte fra regjeringen. Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmerings-kompetansen sin i klasserommet.

– Programmering har fått en tydelig plass i de nye læreplanene, og vi ønsker å styrke kompetansen til lærerne i programmering. Dette tilskuddet bidrar til at skolene nå får det utstyret de trenger for å drive undervisning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Femårig satsing

Midlene kommer fra den femårige satsingen «Den teknologiske skolesekken». Satsningen har som har som mål å gi elever kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering – og tilgang til gode digitale læremidler.

Regjeringen har bevilget 450 millioner kroner til satsingen i denne femårsperioden. Av disse er det satt av 15 millioner kroner årlig til innkjøp av nytt programmeringsutstyr. I tillegg har Utdanningsdirektoratet satt av fem millioner av egne kompetansemidler til tiltaket. I 2021, som i 2019 og 2020, er rammen dermed totalt 20 millioner kroner.

Få i Agder

I tillegg til Flekkefjord kommune, er også Agder fylkeskommune tilgodesett med en støtte på 405.000 kroner. Foruten dette, er det i Agder kun Stiftelsen Lyngdal Kristne Grunnskole og Iveland kommune som har fått innvilget støtte, på henholdsvis 33.973 kroner og 60.000 kroner.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) synes det er positivt å se at Flekkefjord kommune får et såpass stort beløp.

– Det er veldig gledelig at det er skoler i vårt område som får penger, og som er på ballen når det gjelder programmering i skolen, uttaler Foss til Agder.

Et viktig kompetanseløft

Høsten 2020 tok skolene i bruk nye læreplaner. Det er nå et mål at alle elever skal få kjennskap til hvordan teknologi og ulike programmer fungerer og spiller sammen gjennom opplæringen. I denne runden kom det inn 201 søknader på til sammen 77 millioner kroner til søknadsfristen.

– Det er gledelig at så mange søker, og at så mange skoleeiere er i gang med kompetanseheving innen programmering. Vi ser også at mange som ikke har vært kvalifisert tidligere, har søkt på nytt - og at mange av disse nå får støtte, sier Hege Nilssen, direktør for Utdanningsdirektoratet.