Flekkefjord kan og bør ta imot barn fra leirene

Av
DEL

MeningerDet var med tungt hjerte jeg leste at ordføreren kommer til å stemme imot oppropet med krav om at Norge bidrar til evakueringen av barn i flyktningeleirene i Hellas.

Jeg har engasjert meg i dette siden min første tur som frivillig i 2015. På min siste tur nå i februar, så jeg at tilstanden for menneskene som har rømt fra krig og forfølgelser er ubeskrivelig.I dag er det 5200 enslige mindreårige i de greske leirene. Barna i leirene frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på. Barna lever uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet og med svært begrenset tilgang på helsehjelp.

Den pågående koronaepidemien utgjør en massiv trussel mot flyktningene, og forverrer en allerede prekær situasjon. Ordføreren påpeker at barn ikke blir smittet av Covid-19 og at dette dermed ikke kan brukes som et argument for å hente barn. Koronaepidemien har ført til forverring for de enslige barna ved at frivillige ikke får delt ut bleier, hygieneprodukter og andre nødvendigheter. Helsehjelpen er borte, barna må sitte inne i teltet hele døgnet, utdeling av mat er redusert, og jeg får stadig meldinger om at vanntilførselen er stengt i lange perioder. Dette er bare noe av det epidemien fører til.

Ordføreren spør seg om man ikke "bør ta de som er anerkjent av FN"?. Slik jeg ser det er det ingen motsetning mellom å evakuere barn og ta imot kvoteflyktninger. Luxembourg og Tyskland (og snart Finland) har allerede hentet ut barn. Disse barna er ikke kvoteflyktninger, men blir relokalisert. Det vil si at de blir hentet ut før de har fått behandlet sin status som asylsøker eller kvoteflyktning. Prosedyren, ordfører, er at de mest sårbare barna identifiseres og relokaliseres av greske myndigheter i samarbeid med blant annet Unicef og EU. Det kartlegges blant annet om det er sannsynlig at barnet har rett på flyktningsstatus eller oppholdstillatelse, og om barnet ikke kvalifiseres til familiegjenforening. Alle barna testes for Covid-19, men resultatet vil ikke påvirke om de relokaliseres eller ikke.

Jeg vil også påpeke, ordfører, at man henter barn fra alle leirene i Hellas. Moria er den største og dermed oftest nevnt, men når man velger barn ser man på alle leirene. Det er en europeisk dugnad for å hjelpe disse barna og også avlaste Hellas. Hellas trenger hjelp. Vi er med som "byggherrer" for det som nå er helvetesleirer. Hellas har for lengst vist og sagt at de trenger avlastning, ikke bare økonomisk bistand.

Å være vitne til at barn ned i 8-9 årsalder er alene, på flukt uten foreldre er grusomt. Jeg har møtt barn som er apatiske, overlatt til seg selv, barn som så sin mor drukne på havet, barn som er utsultet på nærhet, barn med granatsplinter, barn som har gitt opp. Barn! Det mest dyrebare og sårbare vi har.

Det er god kapasitet i Flekkefjord kommune til å ta imot flyktningebarn. Det vil genere jobber og tilskudd til kommunen.Norge er i en situasjon hvor det nesten ikke kommer asylsøkere til oss. Det er helt uforståelig at vi ikke skal kunne bidra med å hente barn.Jeg håper inderlig at Flekkefjord gjør som kommuner over hele landet og støtter oppropet!

Artikkeltags