Ordføreren fikk ikke plass i interkommunale selskaper

Flertallet i bystyret ville ikke gi ordfører Torbjørn Klungland (Frp) sete i Konsesjonskraft IKS eller IRS Miljø.