Flekkefjords nye ordfører, Torbjørn Klungland, introduserte et nytt begrep i sin nyttårstale: Flekkefjord landfast.

Jeg oppfatter det som at ordføreren vil påvirke fylkespolitikerne til å tenke seg om på nytt med hensyn til elektrifisering av ferjene. Jeg håper mindretallsordføreren får flertallet i bystyret med seg i den saken og at Flekkefjord kan bli en samlet kommune med ferjefri forbindelse til Hidra og Andabeløy en gang i fremtiden.

Arne Thommassen, uttalte i lokalavisen før jul at hans motivasjon som ny fylkesordfører i Agder blant annet er en grønn utvikling, med lavutslippssamfunn og gode levekår. Dette tolker jeg som at han er positiv til elektrifisering av ferjesambandene. Dersom dette skal gjennomføres for enhver pris og samtidig gi gode levekår i distriktet, så må fylket bevilge de pengene som trengs til dette, og ikke skyve regningen over på øyfolket. På Vestlandet er det nå opprør mot høye ferjetakster. Det nye Agder fylkesting har nå muligheten til å gå foran i utviklingen, og innføre gratis ferje til Hidra og Andabeløy, enten det blir el-ferje eller ikke.

Da vil ansvarlige politikere bli tvunget til å se at kostnadene med ferjedrift overgår de fleste landfast-alternativene på lang sikt.