Hovedmarkeringen blir torsdag 17. november i Flekkefjord kirke med konsert og kirkekaffe.

– Konserten blir en ønskekonsert fra koret sin 20 år lange historie. Her blir det et variert repertoar, sammen med hilsener, forteller dirigent Geir Kalleberg til Agder.

Oppstarten av Flekkefjord Menighetskor skjedde etter et initiativ fra Flekkefjord menighetsråd og en rekke ildsjeler. Organist Reidar Mæstad, dirigent Lars Thore Larsen, Else Grasmo Andersen, Brit Fink og Kjell Halvorsen var noen av de som var med å dra koret i gang det første året.

Geir Kalleberg overtok ledelsen av koret året etterpå og Floyd E. Nilsen har vært med som dirigent en del av denne tiden.

– De viktigste ildsjeler er alle som har vært med som korsangere gjennom disse årene, legger han til.

De har skapt et positivt sangfellesskap og delt sangglede for mange mennesker i Flekkefjord og andre steder der koret har vært på besøk.

Konserter

Torsdag 24. november arrangerer de konsert med Ilze Jaunzeme og Sverre Eftestøl. Søndagen 27. november er det duket for adventskonsert sammen med Hollenderbyens Dannende Duer, Flekkefjord sangforening, Flekkefjord musikkorps og Gunn Hanne Elvebakk.

Torsdagene 01. og 08. desember blir det også to spennende konserter med flere navn på plakaten. Til slutt blir det en flott julekonsert torsdag 15. desember. Alle konsertene blir i Flekkefjord Kirke.

Ønsker flere medlemmer

Flekkefjord Menighetskor har hele veien hatt som mål å være et

menighetsbyggende kor som er aktivt i både menighet og lokalsamfunn. Koret har i denne tiden hatt mellom 20 og 30 kormedlemmer.

– Koret ønsker alltid nye medlemmer hjertelig velkommen!