Stortingsrepresentantene Ingunn Foss (H), Gisle Saudland (Frp) og Bård Hoksrud (Frp) lover alle tre å lytte til de som kjemper for å beholde nærhet til og funksjoner ved trafikkstasjonene.